รับเสด็จ 28 ธันวาคม 2564

รับเสด็จ 28 ธันวาคม 2564

ทรงพระราชทานรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี...