5 พค. 67 วันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

2 Jun 2024

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและบุคคลากรมูลนิธิกาญจนบารมี