หมวก ร่ม สายรัดข้อมือ

หมวก ร่ม สายรัดข้อมือ มูลนิธิกาญจนบารมี

มีให้เลือก 2 สี คือ เหลืองและน้ำเงินเข้ม และมีขนาดความยาวให้เลือก 2 ขนาด

  • ขนาดมาตรฐาน ยาว 18 ซม.
  • ขนาดใหญ่ ยาว 20 ซม.

คุณสามารถสั่งซื้อสายรัดข้อมือ (Wristband) ด้วยการดาวน์โหลดแบบตอบรับและ

  • กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ และ อีเมล
  • เลือกขนาดสายรัด และเลือกสี (เหลือง และ/หรือ น้ำเงินเข้ม)
  • กรอกจำนวนเงินรวมทั้งหมด
  • โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ และเก็บหลักฐานไว้
  • ส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับ
  • หรือส่งเป็นโทรสาร ไปตามหมายเลขที่ระบุในเอกสารตอบรับ

รายได้ทั้งหมดนำไปสนับสนุนโครงการ
"คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่"