เสื้อมูลนิธิ

เสื้อโปโล มูลนิธิกาญจนบารมี

คุณสามารถสั่งซื้อเสื้อโปโล ด้วยการดาวน์โหลดแบบตอบรับและ

  • กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ และ อีเมล
  • เลือกเนื้อผ้า และใส่จำนวนเสื้อ แต่ละขนาดที่ต้องการ
  • กรอกจำนวนเงินรวมทั้งหมด
  • โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ และเก็บหลักฐานไว้
  • ส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับ
  • หรือส่งเป็นโทรสาร ไปตามหมายเลขที่ระบุในเอกสารตอลรับ

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์หน้ารายละเอียดการตอบรับเพียงหน้าเดียวได้ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

รายได้ทั้งหมดนำไปสนับสนุนโครงการ
"คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่"