ติดต่อเรา

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิกาญจนบารมี

Kanchanabaramee Foundation

ชั้น 8 อาคาร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ
139 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 02-546-1960-66

สำนักงาน กรมอนามัย

มูลนิธิกาญจนบารมี
อาคาร 4 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: (02) 591-8185 – 86
โทรสารซ (02) 591-5904

บัญชีโอนเงินร่วมบริจาค

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี (คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

แจ้งชื่อบัญชี มูลนิธิการญจนบารมี (คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่)
เลขที่บัญชี 142-014032-9

ธนาคารออมสิน สาขา แคราย

บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี
บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 02-007-1817-553

ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนติวานนท์

บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 111-2-22128-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขา แคราย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 188-0-78577-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ติวานนท์ 8

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 188-0-78577-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 463-1-26095-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-211312-2

แผนที่สำนักงาน กรมอนามัย

แผนที่สำนักงาน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี