ผลงานของผู้ชนะการประกวด

ผลงานของผู้ชนะการประกวด

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์ ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท นางสาว ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ(โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลผลงานชื่อ : “…ถึงเธอ –...
รับเสด็จ 28 ธันวาคม 2564

รับเสด็จ 28 ธันวาคม 2564

ทรงพระราชทานรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี...
ผลงานของผู้ชนะการประกวด

ประกาศผลการประกวด

เพลง อกอุ่น by พนม ดวงดารา https://www.kanjanabaramee.org/wp-content/uploads/2022/05/พนม-ดวงดารา.mp3 เพลง คำสัญญา by ชูเกียรติ วงศ์วรรณ https://www.kanjanabaramee.org/wp-content/uploads/2022/05/ชูเกียรติ-วงศ์วรรณ.mp3 เพลง อย่างไรก็รักเธอ by ธนภัตร เหลืองธาติทอง...
มาป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ

มาป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ

  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่   ปัจจุบัน มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็ง ที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับแรกๆ ของสตรีไทย ในปี 2553  พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง...