5 พค. 67 วันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

5 พค. 67 วันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้า...
4 พค. 67 วันฉัตรมงคล

4 พค. 67 วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่รำลึกถึงพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
กิจกรรมคัดกรอง 29,30 เมษ. 67 อำเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

กิจกรรมคัดกรอง 29,30 เมษ. 67 อำเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ...
กิจกรรมคัดกรอง 17-29, 22-26 เมษ. 67 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมคัดกรอง 17-29, 22-26 เมษ. 67 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ...
กิจกรรมคัดกรอง 2 พค. 67 อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมคัดกรอง 2 พค. 67 อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ...