ขบวนรถคัดกรองมะเร็งเต้านม

ภาพกิจกรรมออกตรวจ 2566

กิจกรรมออกตรวจ 23-25 สค. 2566 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

กิจกรรมออกตรวจ 23-25 สค. 2566 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ...

read more
กิจกรรมออกตรวจ 24-25 สค. 2566 ศรีธาตุ อุดรธานี

กิจกรรมออกตรวจ 24-25 สค. 2566 ศรีธาตุ อุดรธานี

โครงการคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ (Mammogram) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ...

read more
กิจกรรมออกตรวจ 21-23 สค. 2566 คลองหลวง ปทุมธานี

กิจกรรมออกตรวจ 21-23 สค. 2566 คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ...

read more
กิจกรรมออกตรวจ 21-23 สค. 2566 วังสามหมอ อุดรธานี

กิจกรรมออกตรวจ 21-23 สค. 2566 วังสามหมอ อุดรธานี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ...

read more
กิจกรรมออกตรวจ 21-22 สค. ตรอน อุตรดิตถ์

กิจกรรมออกตรวจ 21-22 สค. ตรอน อุตรดิตถ์

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Memmogram) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ...

read more
กิจกรรมออกตรวจ 17-18 สค. 2566 ไชยวาน อุดรธานี

กิจกรรมออกตรวจ 17-18 สค. 2566 ไชยวาน อุดรธานี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ...

read more