ช่วยหญิงไทยด้อยโอกาสพ้นภัยมะเร็งเต้านม

ร่วมบริจาคซื้อ
รถเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mamogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

 

กรุณาดาวโหลดแบบฟอร์ม โดยกดปุ่มด้านบน

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

พร้อมส่งสำเนาใบเงินฝาก เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ

กลับมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี

กรุณาส่งแบบฟอร์มร่วมบริจาคนี้ ปิดผนึกทางไปรษณีย์

ส่งมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี, กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

บัญชีโอนเงินร่วมบริจาค

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี (คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่)

สามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางเครื่อง ATM และ CDM ของธนาคารได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

แจ้งชื่อบัญชี มูลนิธิการญจนบารมี (คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่)

เลขที่บัญชี 142-014032-9

ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนติวานนท์

บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 111-2-22128-6

ธนาคารออมสิน สาขา แคราย

บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี

บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 02-007-1817-553

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 463-1-26095-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-211312-2

ธนาคารกรุงเทพ สาขา แคราย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 188-0-78577-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ติวานนท์ 8

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 188-0-78577-7

รายชื่อผู้บริจาค

การรับบริจาคเงินในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 11.30 น.

ณ อาคารสำนักงาน ปปง. เขตปทุมวัน กทม.