ผลงานของผู้ชนะการประกวด

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ - ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ...

รับเสด็จ 28 ธันวาคม 2564

ทรงพระราชทานรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่...

การประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวี

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness Month 2021 (BCAM.)