ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านม

29 Sep 2023

ตาราเวลา สถานที่ตรวจคัดกรอง เดือน ตุลาคม 2566

ลงทะเบียนจองคิวตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมออนไลน์

(เฉพาะวันที่ 10-13 ตุลามคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง )