Home Events ขบวนที่ 2 วัดอินทาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขบวนที่ 2 วัดอินทาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่จัดกิจกรรม  

ณ วัดอินทาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่  :  3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

Date

11 - 14 May 2021
Expired!

Time

8.00 น.-16.30 น.
All Day

Location

วัดอินทาราม
 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

Submit a Comment