Home Events ขบวนที่ 2 วัดท่าซุงทักษิณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ขบวนที่ 2 วัดท่าซุงทักษิณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ วัดท่าซุงทักษิณาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : ตำบล ไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

Date

01 Dec 2020
Expired!

Time

8.00 น.-16.00 น.
All Day

Location

วัดท่าซุงทักษิณาราม
ตำบล ไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Submit a Comment