Home Events ขบวนที่ 2 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

ขบวนที่ 2 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

ที่อยู่: สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

Date

13 - 15 Jul 2020
Expired!

Time

8.00 น.-16.00 น.
All Day

Location

ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

Submit a Comment