Home Events ขบวนที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ขบวนที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 0-7564-0364

Date

28 Aug 2020
Expired!

Time

8.00 น.-16.00 น.
All Day

Location

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

Organizer

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
Phone
0-7564-0364

Submit a Comment