Home Events การออกหน่วยเคลื่อนที่ ขบวนที่ 1,2 รพ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ขบวนที่ 1,2 รพ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

Date

11 - 12 Jun 2020
Expired!

Time

All Day

Location

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

Organizer

มูลนิธิกาญจนบารมี

Submit a Comment