Home Events ขบวนที่ 1 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ขบวนที่ 1 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่จัดงาน

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตำบลแสนตอ

อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Submit a Comment