Home Events ขบวนที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขบวนที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่จัดงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Date

15 Jul 2020
Expired!

Time

All Day

Location

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำเภอสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Submit a Comment