15 มี.ค.60 อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

15 มี.ค.60 อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช