14 มี.ค. 60 อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

14 มี.ค. 60 อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช