13 มี.ค. 60 อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

13 มี.ค. 60 อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช