8-10 มี.ค. 60 อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8-10 มี.ค. 60 อ.เมือง จ.พัทลุง