6-7 มี.ค. 60 อ.ยะหา จ.ยะลา

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

6-7 มี.ค. 60 อ.ยะหา จ.ยะลา