1-3 มี.ค. 60 อ.เมือง จ.นราธิวาส

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1-3 มี.ค. 60 อ.เมือง จ.นราธิวาส