24 ก.พ. 60 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 ก.พ. 60 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา