21 กพ.60 อ.ควนเนียง จ.สงงขลา

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

21 กพ.60 อ.ควนเนียง จ.สงงขลา