9-11 ก.พ.60 อ.เมือง จ.กระบี่

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

9-11 ก.พ.60 อ.เมือง จ.กระบี่