8 ก.พ.60 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8 ก.พ. 60 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต