7 ก.พ. 60 อ.กะทู้ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

7 ก.พ. 60 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต