6 ก.พ. 60 อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

6 ก.พ. 60 อ.เมือง จ.ภูเก็ต