2 ก.พ.60 อ.เมือง จ.พังงา

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

2 ก.พ.60 อ.เมือง จ.พังงา