29 มี.ค.60 อ.บางซ้าย จ.อยุธยา

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

29 มี.ค.60 อ.บางซ้าย จ.อยุธยา