28 มี.ค.60 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

28 มี.ค.60 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี