27 มี.ค.60 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

27 มี.ค.60 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี