19 ม.ค.60 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

19 ม.ค.60 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี