21 ก.ค.60 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

21 ก.ค.60 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์