20 ก.ค.60 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

20 ก.ค.60 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์