19 ก.ค.60 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

19 ก.ค.60 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์