18 ก.ค.60 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

18 ก.ค.60 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี