17 ก.ค.60 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

17 ก.ค.60 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี