12-13 ก.ค.60 อ.เมือง จ.สระบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

12-13 ก.ค.60 อ.เมือง จ.สระบุรี