31 ม.ค.60 อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

31 ม.ค.60 อ.ละอุ่น จ.ระนอง