30 ม.ค.60 อ.กระบุรี จ.ระนอง

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

30 ม.ค.60 อ.กระบุรี จ.ระนอง