24 ม.ค.60 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 ม.ค.60 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์