23 ม.ค.60 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

23 ม.ค.60 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์