16 มค.60 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

16 มค.60 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี