13 ม.ค.60 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

13 ม.ค.60 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี