12 ม.ค.60 อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

12 ม.ค.60 อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม