24 มี.ค. 60 อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

24 มี.ค. 60 อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี