22 มี.ค. 60 อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

22 มี.ค. 60 อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี