20 มี.ค. 60 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

20 มี.ค.60 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี